Základní údaje:

Název: SAFICHEM, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.
IČ: 04172043
Sídlo: Vídeňská 104, 252 42 Vestec

Zapsána pod značkou: B 20728 vedená u Městského soudu v Praze

Zveřejněné dokumenty:

28.5.2018 | Výroční zpráva

Ostatní dokumenty

Zobrazit dokument

28.5.2018 | Návrh statut.orgánu

Ostatní dokumenty

Zobrazit dokument

28.5.2018 | Zpráva správní rady

Ostatní dokumenty

Zobrazit dokument

28.5.2018 | Plná moc k zastupování na VH vzor

Ostatní dokumenty

Zobrazit dokument

28.5.2018 | Pozvánka na VH konanou dne 29. 6 .2018

Pozvánka na VH

Zobrazit dokument